Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

WERKAGENDA
Bio-economie

 

werkagenda waterkringlopen

Werkagenda’s?

Werkagenda’s zijn partnerschappen binnen Vlaanderen Circulair die zich richten op circulaire acties binnen een strategisch thema, zoals hier bio-economie.

Voor hun thema bepalen de partners welke acties ze op korte (1-5 jaar) termijn prioritair gaan ondernemen.

 

Die acties brengen ze samen in een ‘rollend actieplan’. Het plan bepaalt de grote ambities, stippelt enkele werkpaden uit en somt concrete acties op. Zo’n plan is rollend, omdat het niet in steen is gebeiteld, maar integendeel doorheen de tijd voortdurend bijgesteld wordt.

Het plan moet vooral verbinden en orchestreren wat al bestaat. Zo kunnen de bestaande circulaire initiatieven elkaar versterken en kunnen we hiaten vullen.

Een duo van trekkers (meestal een partij uit de overheid en een partij uit de privé) vuurt elke werkagenda aan. Een bredere kerngroep omringt de trekkers. Samen stippelen ze de weg uit.

 

Mieke Houwen (Departement EWI) en Paul Demyttenaere (REO Veiling) lichten toe

DE WERKAGENDA BIO-ECONOMIE IN VRAAG & ANTWOORD

Wat zijn jullie ambities voor 2030/2050?

We zien drie belangrijke assen:

  1. Op korte termijn moeten we dingen kunnen realiseren met alle nevenstromen en afvalstromen van organisch materiaal. We kunnen daar relatief snel tot een algemene inventarisatie komen. Belangrijk is om na te gaan wat die stromen verdragen aan transport. Want als ze transport verdragen, kan je ze centraliseren om ze efficiënter te valoriseren.
  2. Een tweede as zijn nieuwe biogebaseerde grondstoffen voor de economie. Het gaat over organische grondstoffen die vanuit landbouw kunnen komen, maar waarvoor we een nieuw denkkader en open innovatie nodig hebben.
  3. De derde as kijkt meer op de lange termijn, richting 2050: kunnen wij reststromen van CO2 omzetten in organisch materiaal?

Waar willen jullie op inzetten?

We willen kijken naar wat de Vlaamse industrie, de KMO’s, de startups nodig hebben als organische grondstoffen en dan bekijken hoe we ze kunnen bevoorraden. Zo kunnen we een circulaire bio-economie mainstream maken.

We moeten het hoogtechnologisch wetenschappelijk onderzoek hiervoor zijn ding laten doen. We hebben heel sterke universiteiten, onderzoeksinstellingen, praktijkgerichte instellingen. Daar moeten we duidelijk definiëren wie welke taak krijgt in een economie die morgen een bio-economie moet zijn.

Een voorbeeld: op dit moment een project waarbij tomatenloof verwerkt zou kunnen worden tot bouwmateriaal en een zijproduct nog tot geneesmiddel verwerkt zou kunnen worden. Er is echter een probleem: het loof is verweven met de nylonkoord waarop het groeit en valt dus niet zomaar te verwerken. Dat is iets wat we dikwijls zien in dit soort projecten: verschillende soorten materialen moeten gescheiden kunnen worden. Dat is een voorbeeld van een uitdaging voor verder onderzoek.

Wat zijn de knelpunten en hoe willen jullie die wegwerken?

Ten eerste is er het probleem van stromen die soms niet groot genoeg zijn, of niet zuiver genoeg zijn. Daarom hebben we nog nieuwe technieken nodig om die stromen zuiver te maken. Het is enkel op die manier dat een constante aanvoer ontstaat van grondstoffen. En die constante aanvoer is nodig om een rendabele productie te kunnen laten draaien.

Ten tweede is het van belang om de linken te leggen tussen het onderzoek dat gebeurde en de bedrijven die er dan ook iets mee kunnen doen. Er is nog werk aan de winkel om dat beter op elkaar af te stemmen.

Wie willen jullie meenemen en van wie verwachten jullie engagementen?

We vinden dat iedereen mee moet. Er moet echt een mentaliteitswijziging komen waarbij organisch materiaal straks in Vlaanderen een gouden grondstof is voor de economie. Het gaat niet meer over afvalstromen, het gaat over nevenstromen en het opwaarderen daarvan. Dat vraagt op ieder moment een bewustzijn, om er verstandig en realistisch mee om te gaan. Het betekent ook dat iedereen zijn eigen productieproces, ook processen die ver van de landbouw staan, kritisch tegen het licht moet houden.

Vraagje voor of over deze werkagenda?