Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
STEUNPUNT
SUMMA
 
 

ONDERZOEK:
Systemen modelleren

 

Onderzoeker: Donald Chapman
Promotoren: Karel Van Acker, Johan Eyckmans

In dit project wordt levenscyclusanalyse (LCA) ingezet als middel om de milieu-impact in kaart te brengen van activiteiten in de circulaire economie, bijvoorbeeld de deeleconomie. De basisidee is dat je grondstoffen en energie uitspaart door het inzetten van de ongebruikte capaciteit van gebruiksvoorwerpen. Hoe gebruikers omgaan met deze nieuwe manier om in hun behoeften te voorzien zal echter vooral bepalen of de circulaire economie echt  kan leiden tot een meer duurzame economie.

Hoe kunnen we de milieu-impact van activiteiten in de circulaire economie het beste weergeven?

Onderzoekers

Gustavo Moraga

Donald Chapman
Onderzoeker
KU Leuven

Meer >

Gustavo Moraga

Karel Van Acker
Promotor
KU Leuven

Meer >

Gustavo Moraga

Johan Eyckmans
Promotor
KU Leuven

Meer >