Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
STEUNPUNT
SUMMA
 
 

ONDERZOEK:
Korte-termijnopdrachten

 

Doorheen de looptijd van het steunpunt is ruimte voorzien om tegemoet te komen aan bijkomende beleidsvragen die kunnen opduiken naargelang de concrete actualiteit rond circulaire economie. VITO is als partnerinstelling verbonden aan het Steunpunt Circulaire Economie in eerste instantie voor de vertaling van dergelijke beleidsvragen naar onderzoekswerk evenals voor de uitvoering ervan.

Het steunpunt voorziet ook ruimte voor korte-termijnvragen in de context van circulaire economie vanuit het beleid.

Karl Vranken

Karl Vranken
Promotor
VITO

Meer >