Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
STEUNPUNT
SUMMA
 

Workshop 6 June

DONDERDAG 6 JUNI: ACADEMISCHE WORKSHOP

Op donderdag 6 juni organiseert het steunpunt een academische workshop over de uitdagingen in de ontwikkeling van methodes om de voortgang van onze economie/maatschappij in de richting van meer circulariteit/duurzaamheid te beoordelen.

Op deze workshop zullen de eerste resultaten van de ontwikkeling van onze circulaire economie monitorvoorgesteld worden, waarin de manier om informatie van het macro- en het microniveau te combineren cruciaal is om aan beleidsmakers een meer directe terugkoppeling aan te bieden. De workshop reikt verder uit naar andere ontwikkelingen en perspectieven in het monitoren van circulariteit/duurzaamheid.

Verdere details over het programma worden spoedig meegedeeld.

De workshop vindt plaats in Leuven in de ochtend, gevolgd door een netwerklunch.

Deelname is gratis.
De voertaal is Engels.

Nu inschrijven >

VOORBIJE EVENTS

Donderdag 23 augustus | Doctoraatsverdediging Andrea di Maria, onderzoeker bij het steunpunt
“The challenge of circular economy in the concrete sector: Life cycle thinking approaches to assess the environmental and economic impact of alternatives to conventional concrete”
Ontdek de samenvattende poster