Zolderdebolder

Niets op zolder gaat verloren

Een meer circulaire economie gaat onlosmakelijk samen met duurzamer omgaan met materialen en producten om ons heen, maar ook met energie.

Daarom wil de stad Roeselare in samenwerking met Test Aankoop haar bewoners de kans geven om deel te nemen aan een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie. Om die actie extra onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk mensen te stimuleren, organiseerden we de zolderopruimactie Zolderdebolder.

Het idee was eenvoudig: iedereen die deelnam aan de groepsaankoop om zijn dak te isoleren, kreeg hulp van de stad bij het leeghalen van zijn zolder.

Alle afgedankte materialen werden gratis opgehaald en opgesplitst in herbruikbaar en niet-herbruikbaar. Herbruikbaar materiaal kreeg een tweede leven op een Geefplein of werd geüpcycled. Voor het Geefplein ontwikkelden we een manier waarbij bepaalde doelgroepen voorrang kregen. Zo kwam het herbruikbare materiaal terecht bij de mensen die er het meeste baat bij hadden.

Al deze acties stimuleerden niet enkel de groepsaankoop voor isolatie, maar gaf de bewoners ook extra duiding over het begrip circulaire economie.

Download pdf bestand

Stad Roeselare

Partners VOC Opstap, Buurt en Co vzw, MIROM, De Kringwinkel Midwest, ONBETAALBAAR, Test Aankoop

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Wat betreft de groepsaankoop, kwam 38% van het totaal aantal inschrijvingen in Vlaanderen via Test Aankoop uit Roeselare. Er werden uiteindelijk 40 daken geïsoleerd. Voor de uitvoering van energiebesparende werken is dit een erg goed cijfer.
  2. Dankzij de opruimactie was het mogelijk om een moeilijker doelpubliek te bereiken voor dakisolaties, namelijk oudere klanten of klanten voor wie de beslommeringen rond isoleren, zoals het opruimen van de zolder, een te grote hindernis waren.
  3. Bij het inschrijven voor de groepsaankoop waren 27 bewoners van Roeselare geïnteresseerd in de opruimactie. Uiteindelijk vonden er 9 opruimingen plaats. Dat wil zeggen dat bijna een kwart gebruik heeft gemaakt van het aanbod vanuit het project Zolderdebolder.
  4. Ongeveer de helft van al het materiaal afkomstig van de zolders was nog herbruikbaar. Daarvan vond de helft via het Geefplein een nieuwe eigenaar, de andere helft kwam terecht in een Kringloopwinkel. Niet-herbruikbare materialen werden gesorteerd en door een afvalverwerkingsmaatschappij tot grondstof herwerkt of als brandstof gebruikt. De vrijgekomen warmte werd opgevangen in een warmtenet.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Dankzij het project beseften we hoeveel herbruikbaar materiaal ongebruikt thuis bij de mensen aanwezig is. We ondervonden dat mensen, om tijd en moeite uit te sparen, bij het opruimen liever alles naar het recyclagepark brengen zonder eerst te kijken wat nog herbruikbaar is. We moeten op zoek gaan hoe we onze bewoners kunnen aanzetten hun ongebruikte materiaal bij een nieuwe gebruiker te krijgen.
  2. We merken dat er wat sleet is gekomen op groepsaankopen voor energiebesparende maatregelen. Via dit project hebben we het positieve effect ontdekt van ‘nudging’, namelijk het bevorderen van bepaald gedrag door een duwtje in de rug via bijvoorbeeld een bepaalde actie. Zo heeft toch 1 op 4 die via de groepsaankoop isolatiewerken liet uitvoeren, gebruik gemaakt van de zolderopruimactie.
  3. Er heerste soms nog ongeloof over de gratis opruimactie. Dit wijst erop dat redelijk wat mensen nog niet helemaal vertrouwd zijn met nudging. Het zal belangrijk zijn hierop verder in te zetten als we deze methode in de toekomst in andere domeinen inzetten.
  4. Bij de deelnemers groeide het besef dat er nog veel herbruikbaar materiaal op hun zolder staat te verkommeren. We hebben mensen laten beseffen dat niet alle afgedankte materiaal zomaar afval is, en dat materiaal dat voor hen niet meer bruikbaar is, dat wel nog kan zijn voor iemand anders.
40 dakisolaties
9 zolderopruimacties
4.284 kg materiaal opgehaald
25% vond een nieuwe gebruiker