Quppa - Slim online platform voor herbruikbare (koffie)bekers

Slim online platform voor koffiebekers

Takeawaykoffies worden nog vaak genuttigd in kartonnen bekers voor eenmalig gebruik. Dat leidt tot zwerfvuil en overvolle vuilbakken op straat. Bovendien worden veel van die bekers, ondanks hun schijnbaar duurzaam karakter, niet gerecycleerd maar verbrand bij afvalverwerking. Momenteel bestaat 70% van het maritieme afval uit single-use plastics, waarbij wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen tot de top 10 behoren. De stijgende trend in afhaalmogelijkheden samen met het stijgende milieubewustzijn resulteert in een grote vraag naar duurzame alternatieven voor wegwerpverpakkingen. 

Met het project Quppa werkt CORE cv aan een oplossing om de overstap naar herbruikbare verpakkingen in te zetten: we stelden een proof of concept op voor een smart hergebruikplatform voor koffiebekers. In tegenstelling tot bestaande systemen die met een waarborg werken, ontwikkelden wij een platform om herbruikbare verpakkingen te kunnen ontlenen en terugbrengen zonder dat gebruikers een waarborg in cash moeten betalen. Bovendien kunnen we via dit platform een hele reeks gegevens verzamelen, zoals hoelang een gebruiker de verpakking bezit, hoeveel keer een verpakking wordt gebruikt en waar de verpakkingen worden ontleend en teruggebracht. 

Ons doel is een efficiënt en performant hergebruiksysteem te bekomen waarmee we op grote schaal de transitie naar herbruikbare verpakkingen inzetten. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Quppa is het eerste systeem voor herbruikbare verpakkingen met volledige traceerbaarheid doorheen de hele keten. Elke verpakking wordt door middel van RFID-technologie gevolgd. Daardoor kunnen we de impact van het systeem exact meten. 
  2. We pionieren in België met het concept ‘reuse as a service’, waarbij we onze partners maximaal ontzorgen in het gebruik van herbruikbare verpakkingen. Onze partners kopen de verpakkingen niet, maar krijgen ze ter beschikking gesteld als dienst. 
  3. We slaagden erin een sterke ketensamenwerking op te zetten tussen partners uit de industrie, de overheid en lokale handelaars. We kregen de bal verder aan het rollen door investeringen teweeg te brengen bij onze partners. 
  4. De ontwikkeling van een slimme vuilbak voor de inzameling van de verpakkingen was een belangrijk puzzelstukje om systemen voor herbruikbare verpakkingen op te schalen binnen steden. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Zolang wegwerpbekers gratis blijven, is het voor herbruikbare alternatieven moeilijk om terrein te winnen op de horecamarkt. Bijkomende wetgeving die het gebruik van single-use ontraden, kan de transitie naar herbruikbare verpakkingen versnellen. 
  2. Een nieuw product lanceren in de horecamarkt is een enorme uitdaging. Horecazaken benaderen en overtuigen is erg tijdrovend. We hebben nog niet de schaal bereikt om een systeem van herbruikbare verpakkingen rendabel te maken. 
  3. De gebruikservaring van herbruikbare bekers moet bij het ontwerp voorop staan en mag niet ten koste gaan van de wens om het systeem zo schaalbaar of toekomstbestendig mogelijk te maken. Elke extra barrière die je opwerpt, is er een te veel.
  4. Hoewel iedereen beseft dat we zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen moeten vermijden, blijft de overstap naar hergebruik moeilijk. We merken dat het gedrag niet altijd overeenkomt met de intenties, en dat er ook psychologische barrières of gewoontes spelen. 
90% return rate van bekers
400 actieve gebruikers
93 uur gemiddelde teruggavetijd
876 bekers in omloop in Leuven

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Door een fusie met de onderneming Red-use bundelen we nu onze ervaringen uit dit project met de ervaring die Red-use heeft op vlak van hergebruiknetwerken voor food bowls in Hasselt en Mechelen. Met dit versterkte team zetten we vastberaden door om ons concept op grote schaal te laten doorbreken in België. 

Hoewel we onze doelstelling niet gehaald hebben om Quppa op grote schaal uit te rollen in Leuven en andere steden, heeft dit project ons veel nieuwe inzichten opgeleverd en zijn we trots dat we op deze manier de bal verder aan het rollen kunnen brengen. We begrijpen nu beter dan ooit wat de pijnpunten zijn van dergelijke systemen, en we verzamelen volop de laatste puzzelstukjes om onze doelen te behalen.