MicroNOD _ Avecom

Het MicroNOD-project zet industriële nevenstromen om in hoogwaardige organische meststof.

MicroNOD staat voor Microbial Nutritients On Demand en is een project dat een duurzame waardeketen wil opzetten die nutriënten uit industriële nevenstromen omzet in hoogwaardige organische meststof. Dat proces heeft een lage ecologische voetafdruk en de meststof levert meervoudige ecosysteemdiensten.

Meststoffen van dierlijke producten hebben een grote ecologische voetafdruk en artificiële meststoffen zijn niet goed voor het milieu. Daarom wil het MicroNOD-project een oplossing bieden die nevenstromen uit de industrie hergebruikt en opwaardeert. Bovendien wordt er maar een beperkte hoeveelheid water en energie verbruikt tijdens dat proces.

De verwerking van de microbiota tot organische meststof in low- impact plantenteeltsubstraten richt zich erop de nutriëntenvrijstelling maximaal te aan te passen aan de behoefte van de planten. MicroNOD innoveert systematisch, door sterke interactie met maatschappelijke actoren. Het is de bedoeling de vraagzijde en publieke acceptatie van het herwonnen bioproduct te stimuleren. Daarnaast wil het project economische meerwaarde creëren voor alle bedrijfsactiviteiten doorheen de innovatieve waardeketen, een kwaliteitsborgingssysteem op punt zetten, voldoen aan de productwetgeving en tot slot de duurzaamheid kwantificeren.

Samen met Avecom en andere partners, werkten de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Greenyard mee aan het onderzoek dat liep van 2015 tot 2017. De hoofdfinanciering van het onderzoek gebeurde door IWT / VLAIO, MIP en ICON.