LaunchPad voor Circulaire Ondernemers

Duurzaam stappenplan voor circulaire ondernemers

Via dit project wil Happonomy vzw een innovatief circulair bedrijfsmodel ontwikkelen. Daarmee willen we de circulaire ondernemer versterken, zowel qua ondernemerskennis als qua zelfinzicht. Ons model legt de focus op meer planning, meer zelfzorg en meer geduld om rond circulaire oplossingen een meer mature organisatie te bouwen. Dit moet leiden tot een beter bedrijfseconomisch resultaat met minder druk en een grotere tevredenheid van medewerkers en klanten.

Het project bestaat uit twee componenten. Enerzijds willen we een innovatief circulair vennootschapsmodel ontwerpen waarbij we de stakeholder centraal plaatsen. Daarmee willen we circulaire principes injecteren in de kern van de bedrijfscreatie en winstallocatie. Anderzijds werkte een team van psychologen, zakelijke experts in bedrijfsstrategie, arbeidsrecht en bedrijfsbeheer aan een modulair organisatieontwikkelingstraject van één jaar. Dat traject wordt ondersteund door geavanceerde HR-technologie.

Om onze ontwikkelde aanpak te valideren en scherp te stellen, werkten we een jaar lang samen met Roof Food, een Gentse circulaire start-up uit de stadslandbouw.

Omdat we belang hechten aan een goede communicatie, zeker in tijden van corona, organiseerden we drie webinars en een artikelreeks rond duurzame businessmodellen. Daarnaast maakten we een reportage met online artikels en video’s over Roof Food om een realistisch beeld te verspreiden over het leven als circulaire ondernemer. Daarmee willen we aspirant-ondernemers inspireren én sensibiliseren over de uitdagingen van duurzaam ondernemerschap.

Download pdf bestand

Happonomy

Partners Legisquadra, Roof Food

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We ondersteunden de start-up Roof Food bij zijn duurzame transformatie: we verzekerden de continuïteit op korte termijn, hertekenden samen de organisatie en ontwikkelden een businessmodel waarbij we ook focusten op duurzaamheid voor de onderneemster zelf.
  2. We ontwierpen een stappenplan naar duurzaam ondernemerschap voor circulaire starters, ondersteund door acht inhoudelijke modules. Die bevatten verschillende duurzame tools: een meetkader, duurzame beheerprincipes, een regeneratief bedrijfsmodelcanvas …
  3. We onderzochten de mogelijkheden en limieten van het Belgisch vennootschapsrecht om vennootschappen duurzaam op te zetten. Dat leidde tot een rulingprocedure, een webinar en een gestandaardiseerd juridisch model met een set duurzame beheerprincipes.
  4. We zetten circulair ondernemerschap en de bijhorende uitdagingen nationaal en internationaal in de kijker door PR (Trends, Sustainable Brands), een uitgebreide online communicatiecampagne en drie webinars.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het Belgisch fiscaal recht zit duurzaam ondernemen in de weg. Ondanks een positief precedent wees de rulingprocedure uit dat zij die willen werken binnen circulaire start-ups en daarbij werk willen inbrengen, fiscaal worden ‘gestraft’. Dat vormt een absolute rem voor waardegedreven innovatie.
  2. De nood aan aangepaste begeleiding voor duurzame en circulaire ondernemers is nog groter dan gedacht. We kregen van over heel de wereld interesse en vragen, wat het nut van ons ontwikkelde model voor circulaire start-ups alleen maar bevestigt.
  3. Duurzaamheid voor de ondernemer zelf is een topic dat meer aandacht moet krijgen. We merkten dat het bewustzijn over de impact van persoonlijke duurzaamheid op de duurzaamheid van de organisatie niet altijd helder is.
  4. Er is nood aan meer pragmatiek in de transitie naar circulariteit: heel wat ondernemers worden afgeschrikt door de complexiteit van bestaande meetframeworks of kwaliteitslabels. De duurzame beheerprincipes die we ontwikkelden, kunnen dienen als een ‘menukaart’.
8 ontwikkelde modules
263 downloads modules
369 kijkers webinars
4.100 bezoekers op content

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het project is een katalysator voor onze werking en onderzoeksagenda. We zetten actief in op de verdere promotie van ons model en het operationeel uitrollen van de acht inhoudelijke modules.

Verder zal ons traject als basis dienen om partnerships af te sluiten met verschillende ondernemersorganisaties in Vlaamse centrumsteden, om te verkennen hoe het model in hun werking kan worden geïmplementeerd.

Daarnaast worden ons traject en de inhoud van de modules meegenomen in de ontwikkeling van een bredere technologische oplossing voor starters én voor waardeketentransformatie bij grote organisaties waar starters toebehoren. De aanpak binnen de modules zullen we delen via een technologieplatform om zo tegen minimale kost en met maximale schaalbaarheid de opgebouwde kennis te delen. Daarvoor willen we een coöperatieve organisatie opzetten, gebaseerd op het ontwikkelde vennootschapsmodel.