Indaver

Molecule management

Indaver ontwikkelt intelligente afvalverwerkingssystemen en managet complexe en innovatieve verwerkingsinstallaties. Voor Indaver heeft afval een enorm potentieel: het is een grondstof waaruit waardevolle moleculen gepuurd kunnen worden. Aangezien het bedrijf jaarlijks zo’n 5 miljoen ton verwerkt, heeft het een uniek inzicht verworven in de Europese markt van de afvalstromen en de waardevolle materialen die hieruit kunnen voortvloeien.

De bedrijfsfilosofie is dat de economische, ecologische en maatschappelijke aspecten in balans zijn. Bij elke afvalstroom is de vraag: kan het materiaal op de een of andere manier opnieuw gebruikt worden? Dat gaat verder dan alleen maar plastic recycleren. Indaver haalt hoogwaardig materiaal uit afval dat de industrie opnieuw in het productieproces brengt. Zo zijn er minder basisgrondstoffen nodig om nieuwe producten te maken, en blijft er minder afval over. Ook van de energie die Indaver produceert bij de verwerking gaat zo weinig mogelijk verloren. Het bedrijf is dus ook leverancier van grondstoffen en energie.

Molecules als grondstof

Als je afval opbreekt tot op het kleinste niveau dan krijg je molecules die op hun beurt nuttig zijn voor de industrie. Denk aan scheikundige elementen als palladium, jodium of chloor. De samenwerking met bedrijven die dergelijk afval hebben én bedrijven die deze stoffen gebruiken, is essentieel. Indaver gaat daarom op zoek naar klanten die bepaalde molecules nodig hebben en die zo mee de kring sluiten. Op dit moment gaat het nog om pilootprojecten die later op grote schaal worden uitgerold. Zo onderzoekt Indaver de techniek om uit vervuilde plastics molecules te halen voor de chemie.

Indaver Molecule Management (IMM) is een project gewijd aan het valoriseren van materiaal en energie afkomstig uit afvalstromen gegenereerd in industriële processen. Indaver werkt voor het herwinnen van zoutzuur bijvoorbeeld samen met Tata Steel uit IJmuiden in Nederland. Tata Steel gebruikt zoutzuur om roest te verwijderen na het walsen van haar staalplaten. Indaver zet het gebruikte en vervuilde zoutzuur vervolgens om in puur zoutzuur en ijzeroxide. Beide stoffen worden volledig en onmiddellijk terug ingezet in het productieproces van Tata Steel.

Ecluse: van afval naar energie

Afval verbranden brengt stoom met zich mee, en dus ook energie. Die stoom kan Indaver zelf gebruiken, leveren aan bedrijven of omzetten in elektriciteit met turbines. Het project Ecluse in Doel is een mooi voorbeeld van circulaire economie: Indaver en Sleco leveren stoom die vrijkomt door afval te verbranden. In 2018 zullen zes bedrijven hun energie daaruit halen in plaats van uit gasboilers, een besparing van 100 000 ton CO2 per jaar. Infrax bouwt daarvoor een stoomoven. Ecluse wordt het grootste industriële stoomnetwerk van Europa met 5km buizen.

Gevaarlijke afvalstromen

Niet alle stoffen uit afval kunnen opnieuw in productie worden gebracht. Gevaarlijke stoffen moeten net uit de keten blijven. TL-lampen worden in Doel bijvoorbeeld voor 95% gerecycleerd: het glas, de metalen, fluorescerende poeders… Maar dat geldt niet voor het kwik: dat behandelt Indaver zodat het naar de stortplaats gevaarlijk afval kan. Volgende stap is dat bedrijven alternatieven zoeken voor dergelijke gevaarlijke stoffen en dat ze volop de kaart trekken van ecodesign.

Duurzame logistiek

De vuilniszak die we wekelijks buitenzetten heeft nog een hele weg af te leggen naar de stortplaats. Sinds juni brengen schepen het restafval van Vlaams-Brabanders naar Doel, jaarlijks zo’n 60 000 ton afval. Het watertransport spaart 2400 ritten met de vrachtwagen uit: goed voor 50% minder CO2-uitstoot. Ook al is het iets duurder, de klant kiest voor de ecologische optie.