Hergebruik van spoelwater

Afvalwater van stallen gebruiken om algen te kweken voor diervoeding

Spoelwater afkomstig van vleeskuikenstallen wordt aanzien als drijfmest en moet nu verplicht op het land worden uitgespreid door een erkende firma. Technisch gezien gaat het om water waarin een beperkte hoeveelheid stikstof en andere nutriënten aanwezig zijn.

Het doel van dit project is om na te gaan of dit spoelwater efficiënter gebruikt kan worden door het in te zetten voor de kweek van algen. Algen hebben een kwalitatief hoge nutritionele waarde en zijn interessant om te gebruiken in diervoeding. We willen vervolgens kijken of we de gekweekte algen opnieuw in het voeder van vleeskippen kunnen verwerken. Een bedrijfseconomische analyse van deze circulaire samenwerking zal meer inzicht bieden in de kansen en knelpunten voor opschaling.