Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

C-Power

Young Citizens for Circular

Jongeren warm maken voor circulaire economie en duurzaam ondernemen. Toekomstgerichter kan je ambitie niet zijn… Met het project C-Power geeft het Platform voor de Samenlevingsdienst twee groepen van jongeren de kans om eerst concreet kennis te maken met circulaire economie en daarna al brainstormend de toekomst vorm te geven.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst (PSD) is een Belgische vzw die meer dan 300 organisaties verenigt rond één gezamenlijke doelstelling: de invoering van een samenlevingsdienst. De samenlevingsdienst is een programma dat jongeren tussen 18 en 25 de kans biedt om zich minstens een half jaar lang voltijds in te zetten voor gemeenschapsprojecten en tegelijk een vormingsaanbod, een vergoeding, een verzekering en een officiële erkenning te krijgen.

Circulaire economie is nog vrij onbekend als toetssteen binnen het Platform. Met het project C-Power wil het Platform de sociale dimensie van circulaire economie verder ontwikkelen en onderzoeken. “Sociale dimensie” wijst op de betrokkenheid van diverse, minder evidente doelgroepen zoals jongeren of kansarmen. Voor het project C-Power zijn jongeren de drijvende kracht. Vanuit hun eigen leefwereld en onder impuls en coaching van academici, circulaire pioniers en de pedagogische begeleiders van het Platform verkennen ze de vele facetten van circulaire economie en gaan ze er zelf mee aan de slag. Ze laten zich inspireren, doen kennis op en inspireren op hun beurt andere jongeren. Samen zorgen ze voor C-power (waarbij de C voor Circular én voor Citizen staat).

In Leuven werkt een groep jongeren rond het thema ‘circulair eten’; in Mechelen gaat een tweede groep aan de slag met de thema’s ‘circulaire kleding’ en circulair wonen/(ver)bouwen’. De jongeren krijgen enerzijds een theoretische vorming over wat circulaire economie is en doet; anderzijds gaan ze tijdelijk aan de slag in een bedrijfje dat de principes van circulaire economie toepast. Tenslotte worden ze uitgedaagd om zelf een circulair idee of project uit te werken.

Download pdf bestand

Platform voor de Samenlevingsdienst

Partners Stad Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, (vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development), Leuven 2030 vzw, Wendy Wuyts

Sectoren