C-Power

Young Citizens for Circular

Het is duidelijk dat we tegenwoordig zoveel middelen en grondstoffen gebruiken, dat we de impact op de gezondheid van de natuur en onszelf beginnen te voelen. Een overgang naar een meer circulaire economie kan een oplossing bieden.

Maar is die circulaire economie ook sociaal genoeg? In Vlaanderen worden al veel workshops, trainings en bootcamps rond circulariteit georganiseerd. De meeste van die projecten hebben echter erg ambitieuze doelen en trekken vooral een bepaald leerpubliek aan van hoogopgeleide, enthousiaste jonge geesten met een zekere stabiliteit in leven. Maar circulaire economie moet ook ingang kunnen vinden bij minder traditionele bevolkingsgroepen: leerlingen met een moeilijke thuissituatie, alleenstaande jonge moeders, nieuwkomers, kansarme mensen … Daarop wil het Platform voor de Samenlevingsdienst inspelen met het project C-Power.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst is een Belgische vzw die jongeren uit alle lagen van de bevolking tracht te mobiliseren rond maatschappelijke thema’s. Jongeren kunnen meewerken aan een project bij een gastorganisatie en allerlei vormingen rond burgerschap krijgen. Ze doen levenservaring op, leren zichzelf en hun talenten beter kennen en maken zich tegelijk nuttig in een project dat de maatschappij ten goede komt.

Met C-Power hebben we twee trajecten uitgewerkt rond circulaire economie: een in Leuven over circulaire voedselsystemen en een in Mechelen rond circulaire kledij en textiel. Onder coaching van academici en de pedagogische begeleiders konden jongeren via verschillende ateliers de vele facetten van circulaire economie ontdekken. Naast een theoretische vorming kregen ze de kans tijdelijk mee te werken in een gastbedrijf dat de principes van circulaire economie toepast. Ten slotte werden ze uitgedaagd om zelf een circulair idee of project uit te werken.

Download pdf bestand

Platform voor de Samenlevingsdienst

Partners Stad Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, (vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development), Leuven 2030 vzw, Wendy Wuyts

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Door te werken met een erg diverse mix van jonge burgers, kregen de gastbedrijven meer inzicht in de noden van een niet-traditioneel circulair consumentenpubliek. Er bestaat immers kritiek dat circulaire producten en diensten niet voldoende vanuit een gebruikersperspectief worden ontworpen, of zich te vaak richten op een bepaalde nichemarkt van burgers.
  2. De aaneenschakeling van verschillende kleine leerervaringen tijdens de trajecten waren voor veel jongeren ook stappen in de richting van een beter zelfbeeld. Dat versterkt hun capaciteit om tot meer circulaire denkpatronen te komen, en biedt hen in het algemeen ook meer mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen te tackelen.
  3. We hebben sterk ingezet op communicatie. We maakten een website over C-power met een toelichting over het project en de partners, pedagogisch materiaal en korte updates over de trajecten. Ook verscheen er een artikel voor Generation T en verschillende zeronautenblogs voor Mo* Magazine . We maakten een aftermovie van de twee trajecten die werd verspreid via verschillende kanalen en partners.
  4. We creëerden veel interessant pedagogisch materiaal. Dat werd verzameld en verspreid via verschillende kanalen, zoals de website van C-power en de website van KlasCement, een leermiddelennetwerk voor leraren. Het materiaal wordt ook al gebruikt door Ouders voor het Klimaat. Verder destilleerden we een permanente vorming van één dag voor jongeren die een Samenlevingsdienst doen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We leerden veel bij over de sociale kant van circulaire economie, welke vaardigheden nodig zijn en welke leermethodes al dan niet werken. Het was echter niet eenvoudig om onze impact concreet vast te stellen. Zo was het leerproces bij de jongeren moeilijk meetbaar. Voor onszelf en de gastbedrijven was het vaak zoeken naar een evenwicht tussen loslaten om zelf bij te leren en gericht sturing en kader bieden.
  2. Hoewel de sociale mix van jongeren een enorme meerwaarde creëerde, vormden de taalbarrière en het verschil in kennisniveau tegelijk de grootste uitdagingen om over een complex thema als circulaire economie te praten. Beeldende manieren van werken en linken aan de eigen leefwereld hielpen hierbij, maar het bleef moeilijk om inhoudelijk diep genoeg te gaan.
  3. De inbedding van dit project in een bestaand parcours van de Samenlevingsdienst betekende dat we het gewenste gemixte publiek konden betrekken. Een nadeel was dat de jongeren niet bewust zelf kozen voor hun deelname aan de trajecten, en dat er een verplichte aanwezigheid gold. Dat leidde bij sommige jongeren tot weinig betrokkenheid.
  4. Een diepgeworteld minderwaardigheidsgevoel bij veel jongeren vormde ook een drempel. Velen waren het immers gewend om in de samenleving afgewezen of niet gehoord te worden. Het duurde ook een tijdje voor we iedereen konden overtuigen dat we hun ideeën, meningen en inbreng wel belangrijk vonden. Tijd en geduld waren hier van cruciaal belang.
35 betrokken jongeren bereikt
2 leertrajecten
15 partner-gastbedrijven