Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Bouwen op/aan gezonde bodem

Samen strijden tegen bodemdegradatie

 

 
 

Het project bouwen op/aan gezonde bodem zet in op de kwaliteit van bestaande bodem en hergebruikte grond door ecosysteemdiensten, biodiversiteit, waterhuishouding, bodemvruchtbaarheid, bijdragen aan nutriëntenkringlopen…, in die grond te vrijwaren en te herstellen of zelfs verbeteren.

Door duidelijke richtlijnen op te stellen en op te nemen binnen bestaande certificatiesystemen, en door actoren die reeds zorgzaam omgaan met bodem naar voor te brengen, willen we een positief verhaal brengen dat de hele sector bewust maakt van het probleem van bodemdegradatie en willen we hen aanzetten om een andere aanpak te hanteren. Met de uiteindelijke bedoeling om op grote schaal de bouw- en grondverzet sector te sensibiliseren, informeren en gezamenlijke kennis te verwerven en zichtbaar te maken. Op die manier streven we naar een duurzame circulaire economie waar kostbare grondstoffen, primair en hergebruikt, optimaal gebruikt en onderhouden worden.

De recente verruiming van de grondverzetsregeling benadrukt duurzaam hergebruik van bodemmaterialen. Dit blijft voorlopig enkel ingevuld vanuit het potentieel van bodemmaterialen als alternatief voor de inzet van primaire grondstoffen vanuit de bouwtechnische eigenschappen van bodem. Er wordt nog te veel voorbijgegaan aan het belang van de ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, waterhuishouding, bodemvruchtbaarheid… die de bodem in zich heeft en het in stand te houden hiervan. Gezien het trage proces van bodemvorming en -herstel en om de maatschappelijke veranderingen zoals onder meer de ruimtelijke verdichting kwalitatief te kunnen invullen, moeten we in het kader van bouw– en infrastructuurprojecten dus meer inzetten op het vrijwaren en het herstel of zelfs verbetering van de ecosysteemdiensten van de bodem.

 
 

Immoterrae

Partners Grondbank vzw, Vlaamse Confederatie Bouw, Vlaco vzw, Agro Energiek bvba, GLDC Bvba

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?