Best Practice Tour Circulair Aankopen

Bedrijfsbezoeken bij inspirerende circulaire voorbeeldcases

Het project Best Practice Tour Circulair Aankopen ontstond uit een samenwerking van de VIB, de beroepsfederatie voor aankopers en logistieke professionals, en CSR CAMPUS, het opleidingsplatform met een focus op duurzaam ondernemen en circulaire economie.

De Best Practice Tour is een heel traject bestaande uit verschillende georganiseerde bezoeken aan bedrijven die reeds mooie, circulaire principes hanteren en zo een inspirerend voorbeeld of ‘best practice’ vormen. Die bedrijfsbezoeken zijn specifiek gericht naar aankopers met interesse in circulariteit.

Leren hoe je circulair aankoopt via workshops rond aankoopprojecten, offertes, marktbevragingen en het meten van circulaire impact is al een belangrijke basis. Met dit project willen we die kennis verder aanvullen met échte voorbeelden op het terrein. We zijn ervan overtuigd dat dat de motivatie om circulair aan te kopen en het geloof in een circulaire markt enkel maar zal versterken.

Gedurende dit project werden uiteindelijk verschillende bedrijven en projecten met uitzonderlijke circulaire voorbeeldcases bezocht. Zo gingen we bijvoorbeeld op inspirerend bezoek bij het internationaal befaamde circulaire stadskantoor VENLO, maakten de deelnemers kennis met de nieuwe circulaire verlichtingsmodellen van Signify of met de circulaire hightech in de Vlaamse textielsector bij Alsico en Concordia.

Download pdf bestand

Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek

Partners CSR Campus, IFMA Belgian Chapter

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We creëerden een divers aanbod van bedrijfsbezoeken aan organisaties met inspirerende circulaire praktijken, zowel voor aankopers binnen de Green Deal Circulair Aankopen (gratis) als aankopers met interesse in circulair aankopen in het algemeen (tegen kostprijs).
  2. De verschillende bedrijfsbezoeken leverden heel wat interessante informatie op (leerlessen, beeldmateriaal) die kan dienen als content op het online leerplatform van CSR CAMPUS.
  3. De Best Practice Tour vormt niet enkel een grote inspiratiebron, maar biedt tegelijk ook de ideale netwerkgelegenheid voor professionele aankopers onderling op vlak van circulair aankopen.
  4. Dit traject was een interessante test om na te gaan of we in de toekomst dergelijke georganiseerde bedrijfsbezoeken structureel kunnen verankeren in ons programma rond circulair inkopen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Onder andere uit het lage aantal inschrijvingen voor sommige bedrijfsbezoeken leiden we af dat we onze programma’s in de toekomst meer moeten afstemmen op de wensen en behoeften van de aankopers, in plaats van enkel op de beschikbare circulaire voorbeelden.
  2. De interesse in duurzaam en circulair aankopen groeit en zal wellicht steeds verder toenemen. Toch is het vandaag nog een nichemarkt en bereiken we met ons traject slechts een kleine groep koplopers. De markt is vandaag nog te klein voor echt grootschalige initiatieven.
  3. Om de vraag naar meer circulariteit in aankoopprojecten te boosten, moet het contact met de aanbieders nog meer gestimuleerd worden. Onze bedrijfsbezoeken zijn alvast een stap in de goede richting: de deelnemers vonden het bezichtigen van voorbeelden op het terrein heel inspirerend.
  4. Om tot echte co-creatie te komen, is een goede samenwerking tussen alle partners essentieel: experten in circulair aankopen en circulaire markten, partners met een sterk netwerk in de circulaire economie, opleidingspartners met de juiste programma’s en communicatiepartners die een grote doelgroep kunnen aantrekken.
2 opleidingscentra in partnerschap
13 best practices in programma
8 reële bezoeken
101 bereikte deelnemers

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Momenteel zijn er volop gesprekken aan de gang om na te gaan of we dit initiatief structureel kunnen verankeren in ons opleidingsaanbod naar aankopers toe. Op basis van de opgedane kennis en de geleerde lessen tijdens dit pilootproject, overwegen we om een andere aanpak te lanceren die meer vertrekt vanuit de behoefte van de aankopers, in plaats vanuit het aanbod van goede voorbeelden. Tegelijk zoeken we nog naar het juiste verdienmodel om dit traject ook financieel haalbaar te maken. De kans is alvast heel groot dat we hieraan een vervolg zullen koppelen.