Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Afval in ziekenhuizen

Een zorg met zorg

 

 
 
 

Een ziekenhuis, zoals het UZ Leuven, draaiende houden brengt veel afval met zich mee. Met een omgekeerd logistiek concept, met ondersteuning van VIL, dat uit verschillende onderdelen bestaat, worden einde levensfase producten gerichter ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd. Oostrem zorgt voor de sociale ondersteuning van het project.

Uitrol sterilisatiedoeken naar andere ziekenhuizen

Selectieve inzameling van blauwe sterilisatiedoeken uit het operatie kwartier. Deze worden met hulp van mensen met een beperking verwerkt en gerecycleerd.

Selectieve inzameling koffiegruis afkomstig van UZ Leuven en KBC Leuven

Het verwerken van nat koffiegruis verbruikt enorm veel energie, maar in plaats van dit te verbranden zijn er nog vele andere toepassingen om koffiegruis te verwerken. Vulmiddel voor sierpanelen, bodemverbeteraar en kweek voor oesterzwammen.

Selectieve inzameling van bepaalde fracties medisch glas

Glas is als materiaal met minimaal verlies recyclebaar. Dat kan dus ook met medisch glas. Dat doen we door dat glas voortaan uit het ‘risico houdend Medisch Afval’ (RMA) te halen en afzonderlijk te laten recycleren.

Experiment om glijzeilen met behulp van sociale economie te wassen en te drogen

Zo hoeft men het gebruik van wegwerpglijzeilen niet in te voeren. Industrieel wassen laat de glijzeilen te snel verslijten. De nu gebruikte glijzeilen die momenteel nog intern in het ziekenhuis gewassen worden, zouden kunnen gewassen en gedroogd worden met behulp van sociale economie.

 
 
 

EnAdviS bvba

Partners EnAdviS bvba, UZ Leuven, Oostrem vzw, VIL vzw

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?