3C-Platform

Online deelplatform dat informatie over de circulaire impact van producten deelt, structureert en valideert

De vraag naar duurzame en circulaire producten, diensten en gebouwen stijgt exponentieel. Dat is een uitdaging voor zowel de markt als professionele aankopers, want de duurzaamheidsimpact van producten doorheen hun volledige waardeketen in kaart brengen, is een heel complexe zaak.  

Dit project vertrekt vanuit de behoefte van circulaire producenten en aankopers om die informatie veilig en betrouwbaar uit te wisselen én die op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen raadplegen.

Concreet willen wij een online deelplatform oprichten dat alle circulaire business intelligence en informatie op vlak van circulaire producten in kaart brengt, structureert en valideert, om zo het aanbieden en aankopen van circulaire oplossingen te faciliteren.

Die complexe informatie over circulaire producten toegankelijk maken, kan het draagvlak bij aankopers sterk doen stijgen. De complexiteit in combinatie met het groot aantal bestaande initiatieven per sector die duurzaamheid van producten in kaart willen brengen, zorgen momenteel voor veel verwarring en weinig transparantie.

We willen op geen enkele wijze bestaande instrumenten, systemen of certificaten vervangen, maar ze net valoriseren via dit intelligent platform dat alle informatie analyseert en weergeeft op een gebruiksvriendelijke en betrouwbare manier.

Het project bevindt zich in de eerste ontwikkelingsfase en krijgt de voorlopige werktitel 3C-Platform (Triple C). De uitvoering van dit project bestaat uit vier werkpakketten, waarvan er twee worden uitgewerkt in het kader van deze open call van Vlaanderen Circulair.

Download pdf bestand

The Global Picture

Partners NNOF, Alsico, Andres Corporate, Philips Lighting

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We analyseerden de bestaande systemen en informatie die de circulariteit van een product aantonen, en probeerden de waarde van die informatie te bepalen met een verificatieproces in het kader van publieke aankopen en de wetgeving rond overheidsopdrachten.
  2. We ontwierpen een methodiek om de circulaire impact doorheen de waardeketen van een product in kaart te brengen.
  3. We hebben onze methodiek uitgetest via drie demonstratietrajecten met drie bedrijven. Daarbij wordt een volledige circulaire analyse gemaakt van alle claims en bewijsmiddelen doorheen de levenscyclus van het product.
  4. We hebben een finale blueprint opgemaakt voor de ontwikkeling van ons online instrument. Die kunnen we gebruiken in onze gesprekken met financierders en IT-experts.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Bewijsmateriaal voor circulaire producten gaat verder dan labels en certificaten. Dat in kaart brengen kan enkel via demoprojecten. Er is nood aan meer demoprojecten om de specifieke parameters rond circulaire producten, claims en bewijsmateriaal per sector in kaart te brengen.
  2. Producenten zijn het (nog) niet gewend om de circulariteit van hun producten te analyseren. Er is nood aan begeleiding om die oefening doorheen de waardeketen te maken. Naast onze tool moet er ook een begeleidingsmethodiek uitgewerkt worden.
  3. Het certificeren van onze tool zelf is een van de grootste uitdagingen voor dit project. Daarvoor moeten we samenwerken met globale partners die actief zijn in de certificatiewereld.

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het project bevindt zich nog volop in de ontwikkelingsfase. Eens we een alfaversie hebben opgemaakt, willen we minstens 50 producten (binnen vijf productgroepen) testen alvorens we de definitieve architectuur van het platform ontwikkelen.  Daarna plannen we pas een grootschalige communicatiecampagne.

Uiteindelijk zal het platform alle informatie over de circulariteit van een product verzamelen en structureren op een plaats.  Het zal waarde creëren voor de gebruikers door het aanbieden van gestructureerde templates die toelaten om vaak complexe informatie en data op een gebruiksvriendelijke manier weer te geven. Het zal circulaire business intelligence analyseren en gestructureerd weergeven met betrekking tot de circulariteit van producten, de duurzaamheid van leveranciers en de transparantie in de supply chains. Het zal toegang bieden aan potentiële circulaire aankopers via een eenvoudige link naar een beschermde online omgeving. En het zal de mogelijkheid bieden tot derdepartijvalidering van de collectieve bewijsvoering van een circulair product.