Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

360° model voor urban farming

Een stadsboerderij en waterzuiveringsinstallatie in één

 

 
 
 
 

Smart Farmers bouwt eind 2019 in Gent een grootschalige aquaponics stadsboerderij in opdracht van de coöperatie Urban Smart Farm. Het experiment en de lessen uit het project ‘360° feedback voor urban farming’ zijn de rechtstreekse input voor het uit tekenen van deze aquaponics boerderij. De site van de boerderij is voorzien op de terreinen van Aquafin.

Smart farmers is ontwikkelaar en bouwer van aquaponics boerderijen en wil haar technologie internationaal aan de man brengen. De waterstress en waterschaarste neemt wereldwijd toe, zeker voor de land- en tuinbouw. Dit betekent dat de koppeling van landbouw met waterzuivering, lees hergebruik van water, heel veel potentieel heeft. Sterker nog, aanvoer van water wordt cruciaal voor de boerderijen van de toekomst en de wereldwijde voedselvoorziening. Stadslandbouw biedt vele kansen voor participatie wat het draagvlak en de commerciële kansen van stadsboerderijen vergroot. Vaak blijft lokale stedelijke voedselproductie een zaak van de hogere middenklasse. We willen leren hoe dit te doorbreken en alle stadsbewoners te betrekken en uit te nodigen tot het experiment en de verwondering en de toegang tot vers lokaal voedsel ontsluiten.

We willen de bakens verzetten en lokaal een nieuw of aangepast ruimtelijk kader verkennen.

Stadslandbouw wint aan belang maar botst voortdurend op ruimtelijke grenzen. Het wettelijk kader is vaag en belemmert de groei van het model. We brengen Gentse en Vlaamse stakeholders in ruimtelijke ordening en landbouw samen om duidelijke conclusies en aanbevelingen richting stadslandbouw te maken. Missie van de Urban Smart Farm Gent CVBA is de Gentenaar toegang geven tot zijn/haar eigen voedselproductie. Urban Smart Farm Gent CVBA bouwt een zero waste boerderij van minstens 1000m² waar hi tech en natuurlijke technologie hand in hand gaan met job training en sociale ontwikkeling.

Concreet koppelen we een aquaponics boerderij aan een stedelijke waterzuiveringsinstallatie. We telen vissen, schaaldieren en gewassen in één ecosysteem, gebruik makend van hi tech zoals vertical farming en natuurlijke productiemethoden. Dit ecosysteem voor voedselproductie koppelen we aan het ecosysteem van een grootstad.

De nevenstromen van de waterzuiveringscentrale worden gebruikt in de voedselproductie: restwarmte, CO2, energie en restfracties uit het zuiveringsprocédé zijn grondstoffen voor de boerderij.

Het ecosysteem

 
 
 
 

Download pdf bestand

Smart Farmers BVBA

Partners Aquafin, UGent, aPart vzw, Cera CVBA, Stad Gent

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 
 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 
 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?