Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Thomas Vandenhaute

+32 491 83 91 71

Wie ben ik en wat doe ik

Ik help maakbedrijven haalbare en rendabele business uit te bouwen op basis van de circulaire economie. Hoe kan je met minder materialen duurzame waarde genereren? Samen vinden we de concrete acties die u vooruit helpen. We delen ervaring en kennis, we realiseren samen met bedrijven concrete circulaire projecten, we brengen bedrijven en organsities samen om de zo circulaire waardeketens op te bouwen.

We werken op maat en starten meestal met interdisciplinaire workshops. Ze leveren inzichten, opportuniteiten en creëren betrokkenheid en momentum voor de vervolgstappen. Ervaringsgericht leren is het doel. Opleiding is een onderdeel in deze aanpak. Typisch proces: inspiratie en waarde exploratie, verrijken vanuit de bestaande sterktes van uw organisatie en vertalen naar kleinschalige experimenten die uw een stap dichter bij de circulaire economie brengen.
Ook gerichte doorverwijzing en opzetten samenwerking (financiering, legal, kennis centra,...) zijn bijna steeds van toepassing.

Ervaring

Verimpex
Jaartal: 2018
Sector en thema:
Opzetten van product als een dienst voor hoog beloop matten.
Aanpak via de klassieke vier facetten: 1) Ideation, 2) Problem solution fit 3) Solution market fit en 4)Product channel fit
Startend vanuit de bestaande product portfoilio en klanten segmenten hebben we samen de onderzoeksvragen opgelijst en is heeft het bedrijf de aannames afgetoetst om zo via een iteratieve aanpak stap voor stap de meest veel belovende product als een dienst op te bouwen.
Regelmatige terugkoppeling over verdien- en kostmodel, productontwerp in functie van verdienmodel, nood aan technologische ondersteuning, ... verzekerden dat de de iteraties ook snel to resultaten leidde en verzekerde dat de beperkte middelen zo optimaal mogelijk benut werden.
https://www.sirris.be/nl/geld-verdienen-met-een-product-dat-nooit-stuk-gaat

Veldeman bedding
Jaartal: 2019
Sector en thema:
Verdienmodel voor circulair bed
Vanuit de kennis en sterktes van het bedrijf en van het product werden andere dan de klassieke verkoopmodellen geexploreerd. Hirbij zijnd ekanetn segmenten en hun ndoen in kaart gebracht en gelinkt aan het potentieel van het modulair opgebouwde bed.
Door gebruik van verschillende tools beproefde methodes, hebben we hier een aantal veel belovende kansen geïdentificeerd. Deze heeft Veldeman nadien zelf kunnen uitwerken en realiseren.
Een belangrijk facet was ook hoe technologie de neiwue verdienmodellen kan ondersteunen en vooral hoe en wanneer daarin investeren.
https://www.sirris.be/nl/veldeman-bedding-brengt-circulair-ontwerp-naar-praktijk

Cesar Tool
Jaartal: 2020
Sector en thema:
Gratis webstool die alle organsizti die impact hebben op een fysiek product (maakindustrie, ontwerpers, onderhoud- en hersteldienstverleners, recyclers,...) kunnen gebruiken om:
- het potentieel van de circualire economie vor hun organistie in te schatten
- de mate waarin ze dit potentieel nu al benutten
- tips & trick te verkrijgen op maat van de organsiatie
==> cesar.sirris.be <==

https://www.sirris.be/nl/ontdek-uw-circulaire-kansen-vier-stappen

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

Productie & Maakindustrie, Circulaire Product Strategieën, ICT, Design & Innovatie, Businessmodellen

Kan helpen met

Kennis circulaire economie, Coaching, Co-creatie begeleiding, Facilitatie & Netwerking, Presentatie geven, Proces- & Projectbegeleiding

Gevestigd in regio: Vlaams-Brabant

Gerelateerde profielen