Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Kris Martens

+32474917905

Wie ben ik en wat doe ik

Onderzoekscoördinator Onderzoekscentrum Duurzame Mobiliteit aan de Karel de Grote Hogeschool. Onze expertise ligt bij alternatieve brandstoffen voor verbrandingsmotoren en voertuigdata analyses, simulaties en het ontwikkelen van slimme modellen rond deze voertuigdata. Zo zijn we gespecialiseerd in het opstellen van netwerksimulaties die de noodzakelijke communicatie simuleren om mechatronische deelsystemen van voertuigen te kunnen testen op een testbank na revisie of herfabricatie. Hiervoor ontwikkelden we een hardware en software tool waarmee alle inputs van het te herfabriceren elektronisch en/of mechatronisch deelsysteem (bv: Motor- ECU, Adblue module, elektronisch stuurhuis, ABS-module, … ) gelogd worden. Deze logging wordt geanalyseerd en tot een simulatie omgevormd waarmee het te testen toestel zich gedraagt zoals in het voertuig. Deze simulatie wordt eventueel in een Labview programma geïntegreerd waardoor de simulatie kan gebruikt worden in een bestaande of eigen ontwikkelde testomgeving.

Ervaring

Onderzoeksproject CANsim: Methode voor het bepalen van de noodzakelijke netwerkcommunicatie bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren.
Jaartal: 2016-2021
Sector en thema:
Na een revisie moet een verbrandingsmotor eerst in een testopstelling getest worden alvorens deze terug ingebouwd wordt in de applicatie. Dit wordt gedaan om te vermijden dat een motor met defecten toch in de applicatie geplaatst wordt en nadien opnieuw moet verwijderd worden. Een inbouw kan immers dagen in beslag nemen. Revisiebedrijven krijgen meer en meer te maken met verbrandingsmotoren die niet meer gestart kunnen worden als de motor ECU niet alle nodige signalen binnenkrijgt van de applicatie waarin de motor is ingebouwd. Tot voor kort kon hier met eenvoudige maatregelen, als het aankopen van een dashboard, aan verholpen worden. Echter bij de nieuwste generatie motoren is dit niet meer voldoende. De ECU moet “denken” dat hij in zijn toepassing zit. omdat deze anders een noodprogramma doorloopt of helemaal niet meer start.

CANsim simuleerde alle netwerkcommunicatie via CAN, die noodzakelijk zijn om de ECU de motor te doen starten en in normaal regime te laten draaien, gelijktijdig ontwikkelde het expertisecentrum een algemene methodologie die de revisiebedrijven toelaat zelf de nodige stappen te doorlopen om een motor buiten zijn toepassing gestart te krijgen.


Jaartal:
Sector en thema:

Neem contact op

Status

Open for business

Kan helpen met

Onderzoeken, Opleiding geven, Technische ondersteuning

Gevestigd in regio: Alle

Gerelateerde profielen