Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Esther Hoedemakers

0476573436

Wie ben ik en wat doe ik

Spaced (www.spaced.be) is een digitaal bureau dat zich focust op het bouwen van (web- en mobiele) applicaties met een socio-maatschappelijke insteek. Bij elk van onze projecten wordt naast de rendabiliteit ook de totale impact van de digitale oplossing mee in rekening gebracht. We hebben veel ervaring in het bouwen van duurzame digitale producten voor overheden en social profits en creëren graag samenwerkingen waarbij nauw contact met de verscheidene klanten en het creatief proces hand in hand gaan.

Door middel van een full-service approach die vormgegeven wordt met concepten als design thinking, design sprints en rapid prototyping, verbinden we de concrete noden van de klant met op maat gemaakte digitale oplossingen die passen binnen de noden van alle stakeholders. We ontwerpen steeds inclusief en op maat van onze doelgroep. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, taalvaardigheid, toegang tot technologie, tijd, geld of bekwaamheid.

Spaced is medeoprichter van Dear Tech, een denktank met als missie om technologie menselijker te maken aan de hand van workshops, events en podcasts. Ook zijn ze partner van Karel De Grote Hogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen, om de digitale ondernemers van morgen te begeleiden. Dit maakt Spaced de juiste technische en inhoudelijke partner voor dit project om het publieke engagement op een laagdrempelige manier digitaal te laten opvangen.

Naast opdrachten voor AGII (Agentschap Integratie en Inburgering), WAT WAT, De Watergroep, De Ambrassade, CAW Antwerpen, Brik en Atlas, ontwikkelden we eerder ook civic design en smart city toepassingen voor Straatvinken (Ringland), June, Oost Vlaanderen en Stad Leuven.

Ervaring

Heyday
Jaartal: 2020
Sector en thema:
In 2018 noteerde het JAC meer dan 5.000 vragen van jongeren over wonen. Opvallend veel. Daarom besloot het JAC Antwerpen actie te ondernemen en klopte ze bij ons aan.

“Hoe kunnen we het leven van thuis- en dakloze jongeren verlichten? Hoe kunnen we ze helpen naar een eenvoudiger leven?”

Om deze vraag zo scherp mogelijk te krijgen en ook de jongeren aan het woord te laten zijn we aan de slag gegaan met heel wat empathy, ideation & defining workshop met de jongeren zelf. Want hun stem moet gehoord worden. We werkten een app uit die heel nauw met onze doelgroep afgetoetst werd door verschillende testrondes te houden tijdens het ontwikkelen door.

Het research doen en alle workshops organiseren namen bijna een jaar in beslag, wat veel kan lijken maar wat hier essentieel was zodat dit op maat van de jongeren bleef.
Waar Heyday de dag van vandaag voor staat is het volgende : De app bevat verschillende relevante thema’s met elk hun artikelen die meer info bieden aan de jongeren. De app is zo gemaakt dat het alle info bevat waar ze naar op zoek zijn en niet op 10 verschillende sites terecht moeten. Ze kunnen deze bewaren en delen met elkaar.

De app leeft heel hard bij de jongeren, zelfs zo goed dat er nu plannen op tafel liggen voor Heyday versie 2.0!

Meer mensen, meer toekomst (www.meermensenmeertoekomst.be)
Jaartal: 2019-2020
Sector en thema:
De Gentse regio staat voor stevige uitdagingen. Tegen 2035 komen er 45.000 inwoners bij die nood hebben aan extra woningen. Bovendien krijgen we te maken met vraagstukken rond zorg, water, landbouw, energie, mobiliteit en economie. Maar hoe doe je dat, voor meer mensen méér toekomst creëren?

Om op die vraag een digitaal antwoord te bieden werd het platform ‘Meer mensen, meer toekomst’ in het leven geroepen. Een serious game waarmee burgemeesters in de toekomst van hun gemeente of stad kunnen kijken en de impact van het door hen gekozen ruimtelijk beleid kan bekijken. Zo leren ze ook bij over de demografische uitdagingen van die regio.

Ringland Straatvinken tel-app (https://app.straatvinken.be/)
Jaartal: 2017 - heden
Sector en thema:
Ringland is Antwerpen’s grootste burgerorganisatie die actie voert rond stadsontwikkeling, mobiliteit en leefbaarheid in en rond de stad. Ringland steunt heel fel op haar geëngageerde burgers en na hun succesvolle campagne ‘Curieuze Neuze’ uit 2016 lanceerden ze het citizen science project ‘Straatvinken’. Spaced ontwikkelde de progressieve webapplicatie Straatvinken. Via deze app brengen burgers één keer in het jaar het verkeer in hun straat in beeld. Door samen jaarlijks het verkeer te meten toont de app hoe gezond de verkeersmix is in de verschillende, Antwerpse straten.

Door dit experiment ieder jaar te herhalen kunnen we op termijn de impact van het beleid van Stad Antwerpen meten en zien of we goed op weg zijn naar een modal split van 50/50, een doelstelling waar verschillende steden en gemeenten zich toe hebben geëngageerd. Deze vraagt dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen op een duurzame manier moet gebeuren: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Vorig jaar op 14 mei was het project aan zijn 3e editie toe. Nieuw aan deze editie was dat de campagne naar heel Vlaanderen werd uitgerold. De tel-app moet op één beslissend moment voor meer dan 4000 deelnemers op talloze mobiele apparaten werken en moet op korte tijd enorme hoeveelheden data kunnen verwerken. Hiervoor werkte Spaced een speciale schaalbare server uit die al meermaals zijn doel heeft bewezen.

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

ICT, Design & Innovatie, Communicatie & Marketing, Businessmodellen, Andere

Kan helpen met

Co-creatie begeleiding, Onderzoeken, Technische ondersteuning

Gevestigd in regio: Antwerpen

Gerelateerde profielen