Elmar Willems

015 284 296

Wie ben ik en wat doe ik

Facilitator Circulaire Economie bij Vlaanderen Circulair. Open en verbindend. Enthousiast en hulpvaardig. Ik sta organisaties bij om circulaire innovatieve projecten, nieuw beleid en samenwerking van de grond te krijgen.

Met veel kennis van het afvalstoffen- en materialenbeleid link ik moeiteloos thema's en mensen, ideeën en praktijken om de evolutie naar een circulaire samenleving vorm te geven. Ik focus op lokale besturen - hun vragen en noden, circulaire gebiedswerking, de herontwikkeling van brownfields en circulair bouwen.

Wat ik niet doe: bedrijfsspecifieke consultancy rond nieuwe businessmodellen of technologie-ontwikkeling. Daarvoor zijn andere organisaties beter geschikt.

Ervaring

DE CIRCULAIRE RUIMTE
Jaartal: 2021
Sector en thema:
Ruimte #49 biedt scherpe theoretische inzichten, afgewisseld met vele praktijkvoorbeelden die het complexe principe van circulaire gebiedsontwikkeling vatbaar maken. Als gastredacteur en co-auteur van diverse artikelen heb ik deze editie van het vakblad Ruimte (april 2021) kennis en ervaringen bij elkaar gebracht om met een circulaire mindset aan de slag te gaan in gemeentes, steden, projecten en planpraktijk.

LOKAAL EN CIRCULAIR, WERKEN AAN DE TOEKOMST
Jaartal: 2020
Sector en thema:
Het boek Lokaal en Circulair (Politeia, 2020) gaat dieper in op de link tussen circulaire economie en lokale besturen. Het is een "inspiratiehandboek" met aandacht voor tien inhoudelijke thema's (bouwen, aankopen, textiel, afval, etc) en tien hefbomen (samenwerking, communicatie, financiering, etc). Ik was redactielid en co-auteur, in saemenwerking met VVSG en Agoria.

Neem contact op

Status

Open for business

Kan helpen met

Kennis circulaire economie

Gevestigd in regio: Alle

Gerelateerde profielen