ann de jonghe

Wie ben ik en wat doe ik

Ik volg voor België de VN Conventie op over het grensoverschrijdend transport van afval (Bazel Conventie) en de daarbij horende Europese Verordening Grensoverschrijdende Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). Deze laatste wordt momenteel herzien. Verder volg ik ook relevante EU wetgeving over bouw en digitalisering.

Ervaring


Jaartal:
Sector en thema:

Neem contact op

Status

Open for business

Gevestigd in regio: Antwerpen

Gerelateerde profielen