Alexandra De Raeve

Wie ben ik en wat doe ik

Lector textiel- en materiaaltechnologie en onderzoeker bij HOGENT.

10 jaar ervaring in de textielindustrie, 20 jaar onderzoek en projectmanagement in textiel & mode

Ervaring

SPIRAL
Jaartal: 2021
Sector en thema:
Installatie voor het prepareren en spinnen van natuurlijke en man-made stapelvezels en hun blends. Het doel is om innovatieve natuurlijke en hybride garens en gerecycleerde garens te ontwikkelen. Bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzame en functionele materialen en circulaire economie kunnen gebruik maken van de infrastructuur voor innovatieve oplossingen.

Eigen Kweek: Optimalisatie van hennepvezelkwaliteiten via een geïntegreerde ketenbenadering
Jaartal: 2019
Sector en thema:
Industriële hennep of kemp omvat diverse variëteiten van Cannabis sativa L. die een laag THC gehalte bevatten en voor de productie van grondstoffen (vezel, scheven en zaad) worden geteeld. In Europa werd hennep tot in het begin van de 20ste eeuw veelvuldig gebruikt om o.a. kleding, papier, touwen, voeding en medicijnen te maken. Daarna werd hennep (en vlas) verdrongen door houtpulp, goedkopere geïmporteerde vezels zoals katoen, en later door synthetische vezels (nylon). In veel industrielanden bestaat momenteel een vernieuwde en sterk groeiende interesse voor hennep omwille van zijn milieuvriendelijke teelt, duurzamere verwerking en de uiterst veelzijdige toepassingen van zowat alle plantendelen. Na de sterke terugval in het wereldwijde teeltareaal wordt er opnieuw op grotere schaal hennep geteeld. In Europa vnl. in coöperatief verband, met name in Frankrijk, en ook in België neemt het areaal jaarlijks toe (respectievelijk ca. 11,500 ha en 200 ha in 2012). Deze revival wordt evenwel nog afgeremd doordat er geen homogene vezelkwaliteit kan worden gegarandeerd (o.a. als gevolg van de variabele, natuurlijke roting) en er daarom tot nu toe vooral is ingezet op relatief laagwaardige bulktoepassingen (bio-energie, stalbedding, bouwstenen, isolatie- en composietmaterialen). Gespecialiseerde verwerkers die in staat zijn om hoogwaardige vezel- en textiel-toepassingen te ontwikkelen met hennep zijn verdwenen of beschikken niet (meer) over de aangepaste apparatuur. Machines die vroeger werden ontwikkeld voor vlasverwerking bieden echter mogelijkheden.
Eigen Kweek onderzocht hoe de vezelkwaliteit van hennep kan aangestuurd worden voor het ontwikkelen van hoogwaardige textieltoepassingen en hoe de verschillende schakels in de waardeketen met dit doel voor ogen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

SUSTEX
Jaartal: 2021
Sector en thema:
De textielsector staat voor heel wat uitdagingen, waaronder de snelgroeiende vraag naar producten zonder negatieve gevolgen voor het milieu (d.w.z. grote watervoetafdruk in geval van katoen, vervuiling door microplastics, enz.). Een verschuiving in de markt van petrochemische naar biobased vezels vereist nieuwe verwerkingstechnologieën en de acceptatie in de consumentenmarkt van andere natuurlijke materialen dan katoen, wol en zijde.
Project SUSTEX maakt een inventarisatie van commercieel beschikbare duurzame textielmaterialen van verschillende oorsprong en evalueert hun eigenschappen en economische toegankelijkheid ten opzichte van hun “conventionele” tegenhangers. Bovendien zullen lokale plantaardige reststromen worden gescreend en zullen vezelrijke kandidaten verder worden verkend met het oog op een efficiënte, economische en milieuvriendelijke vezelextractie en verwerking tot nieuwe textielgarens, bij voorkeur via bestaande textielverwerkingstechnologieën. Het project zal een online database en fysieke catalogus opleveren van duurzame textielmaterialen voor gebruik door onderzoekers, studenten en andere belanghebbenden. SUSTEX zal uiteindelijk nieuwe kennis genereren over vezelextractie uit lokale plantaardige reststromen en zal richtlijnen opleveren voor de verdere verwerking via textieltechnologieën of aanbevelingen voor andere toepassingen dan textiel (bv. biocomposieten).

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

Productie & Maakindustrie, Design & Innovatie

Kan helpen met

Co-creatie begeleiding, Facilitatie & Netwerking, Onderzoeken, Opleiding geven, Proces- & Projectbegeleiding

Gevestigd in regio: Oost-Vlaanderen

Gerelateerde profielen