We're hiring: Juridisch adviseur

donderdag 9 juni 2022

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een juridisch adviseur. De adviseur spoort samen met ons team en onze partners juridische en economische knelpunten op, zoekt oplossingen en bekijkt hoe het beleid nieuwe businessmodellen in de circulaire economie beter kan ondersteunen.

Download het vacatureberichtOVER ONS

Vlaanderen Circulair kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden,… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Vlaanderen Circulair werkt sinds 2020 aan een verbreding van de activiteiten. In zes thematische werkagenda’s timmeren we aan de circulaire weg voor bouwen, chemie/kunststoffen, waterkringlopen, voedselketen, bio-economie en de maakindustrie.

Ontdek hier alles over onze aanpak >

We hebben naast onze algemene website ook gespecialiseerde websites die een beeld geven van waar we zoal mee bezig zijn:

OVER DE JOB

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een juridisch adviseur. De adviseur spoort samen met ons team en onze partners juridische en economische knelpunten op, zoekt oplossingen en bekijkt hoe het beleid nieuwe businessmodellen in de circulaire economie beter kan ondersteunen.

Jouw takenpakket:

 • Je volgt de geleerde lessen en juridische knelpunten uit lopende en nieuwe circulaire projecten en initiatieven op en analyseert ze. De knelpunten die naar boven komen, vertaal je door naar beleidsvoorstellen. Je spreekt de juiste overheidsinstanties (lokaal, Vlaams, federaal en Europees) aan om samen naar oplossingen te zoeken voor deze juridische en economische vraagstukken.
 • Je ondersteunt de transitiemanager en het management van OVAM voor de werking van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie (het overleg tussen regionale en federale overheden) en voor de afstemming met andere overheden (lokaal tot EU) rond de circulaire economie.
 • Je zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de afstemming met de stuurgroep Vlaanderen Circulair, middenveldorganisaties, financiële instellingen,... om de juridisch en economische randvoorwaarden te verbeteren;
 • Je werkt mee aan onze strategie: je vertaalt visie naar actie en bouwt Vlaanderen Circulair verder uit als lerend netwerk. Je verhoogt de betrokkenheid van ondernemend Vlaanderen door workshops, activiteiten, events, leertrajecten,… te organiseren. Je gaat actief op zoek naar de gepaste methodologie en instrumenten en zet deze in om geleerde lessen te consolideren en terug te koppelen naar een breder publiek. Je moet hiervoor best wat verplaatsingen maken door heel Vlaanderen.

OVER JOU

We zoeken een jurist met een sterke interesse in duurzaamheid en circulaire economie, die zelfstandig werkt, flexibel kan meedraaien in een dynamische innovatie-omgeving en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien ben je een echte teamplayer die bijspringt wanneer collega’s ondersteuning nodig hebben, een ondernemende strateeg die proactief meedenkt en handelt binnen het team en het brede partnerschap Vlaanderen Circulair. Je hebt een goede algemene kennis van publiek- en privaatrecht dat relevant kan zijn voor de circulaire economie. Je kan in publieke en private netwerken samenwerking zoeken rond concrete vraagstukken en vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen.

Wat moet je op zak hebben?

 • Je hebt een Masterdiploma in de rechten of aantoonbare ervaring met het juridisch instrumentarium in de overheid op regionaal, nationaal en Europees niveau;
 • Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling, schriftelijk als via presentaties;
 • Ervaring in projectwerking, met creëren van draagvlak bij externe partners is een pluspunt;
 • Kennis van circulaire economie is een pluspunt;
 • Je hebt kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Je vindt de formele vereisten in detail hier >

ONS AANBOD

Wij bieden je:

 • Een plek in een gedreven team dat er samen voor gaat.
 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.538,15 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van je salaris kan je terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Heb je een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij je sollicitatie of je nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

ZIN GEKREGEN?

Super! Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 29 juni 2022. Om te solliciteren vul je de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuur je als bijlage een cv met overzicht van je loopbaan/ervaring en een kopie van jouw diploma.

Check ook zeker nog eens het volledige vacaturebericht op ovam.be.

Nu solliciteren >

Deel dit artikel