Werfwater

WerfWater wil op een eenvoudige manier aanbieders van overtollig water en lokale afnemers met elkaar in contact brengen.

Het is van groot belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik door de droge zomers die ons land de afgelopen jaren kent. Niet alleen gezinnen dragen de verantwoordelijkheid maar ook bouwwerven kunnen hun steentje bijdragen.

Op vrijwel elke werf is tijdelijke bemaling (het tijdelijk wegpompen van grondwater) jammer genoeg noodzakelijk. Maar water laten wegvloeien via een riool is niet de goede oplossing. In het beste geval zou dit bemalingswater opnieuw lokaal ingezet kunnen worden. Zo wordt dit water snel opgenomen als grondwater. Daarom kunnen bedrijven die (bemalings)water aanbieden zich via het WerfWater-platform aanmelden. En partijen die op zoek zijn naar water, kunnen op WerfWater locaties terugvinden waar water beschikbaar is. 

WerfWater

Naar WerfWater >

Uitgever Switchrs en Lemon

Categorieën Omgaan met reststromen › Matchmaking / delen / huren ›

Gerelateerde tools

 

06/02/2023

 

06/02/2023

 

06/02/2023